PRODUKTY

Twoja przeglądarka nie obsługuje elementów typu canvas

Jak rozumieć różne wartości pojemności mAh w specyfikacji akumulatorka, baterii?

Autor: Michał Seredziński
2022-05-11
6
0
Niejednokrotnie zdarza się, że analizując dane techniczne interesującego nas akumulatorka widzimy np. 2 różne wartości pojemności wyrażonych w miliamperogodzinach - mAh. Skąd te różnice? Co to pojemność typowa, minimalna, maksymalna, nominalna, znamionowa?

To że pojemność użytkowa może być różna w zależności od zastosowania, w szczególności w przypadku baterii jednorazowych, opisywaliśmy już wcześniej.

Konkludując ten temat można stwierdzić, że w przypadku jednorazowych baterii alkalicznych nie byłoby niczym szczególnym, gdyby baterie miały podane np. 3 wartości pojemności mAh – dla niskich obciążeń, np. 5 mA, umiarkowanych obciążeń np. 100 mA, czy wysokich obciążeń – np. 1000 mA. Wartość pojemności podanej przy najniższym obciążeniu często byłaby nawet kilkukrotnie wyższa jak ta uzyskana przy najwyższym obciążeniu – to zupełnie normalne dla tego rodzaju baterii.

Innym szczególnym przypadkiem są power banki, gdzie wyjaśnialiśmy, dlaczego pojemność wbudowanych akumulatorków będzie zawsze inna (wyraźnie wyższa) jak użytkowa pojemność z wyjść USB.

Pewne wątpliwości może jednak budzić podawanie dwóch wartości pojemności np. dla akumulatorków Ni-MH AA/AAA, czy Li-ion 18650, 21700 itp. Te akumulatorki w typowych zastosowaniach zachowują się powtarzalnie i uzyskują podobne pojemności przy niskich, jak również umiarkowanych obciążeniach.

Mimo to, wielu producentów nadal stosuje pojęcia pojemności minimalnej, typowej, maksymalnej, projektowanej.

1. Pojemność typowa / minimalna / znamionowa akumulatorka lub baterii w mAh

To pojęcie oznacza obecnie wartość pojemności podaną zgodnie z zapisami rozporządzenia UE 1103/2010, które wyszło w życie 30.05.2012 roku. W skrócie oznacza to uzyskany wynik pojemności wg konkretnej procedury, normy technicznej PN/EN/IEC.

Zgodnie z tą normą na akumulatorku powinna być przede wszystkim podana jedna wiążąca pojemność.

Na przykładzie akumulatorków Ni-MH, standard zakłada rozładowanie świeżo wyprodukowanego (nie starszego niż 2 miesiące) akumulatorka prądem stanowiącym 20% (0.2C) wartości jego pojemności do poziomu napięcia 1.0V. Na całej testowej grupie, partii produkcyjnej praktycznie niedopuszczalne są sztuki o niższej niż deklarowana wartości pojemności.

Tak prezentowany wynik można co do zasady porównywać między różnymi akumulatorkami (różnych producentów) o tej samej pojemności – gdyż mamy pewność, że warunki testowe były dla nich niemal identyczne.

Warunki formalne takich testów są dokładnie określone, dlatego wszyscy liczący się producenci akumulatorków, aby mieć pewność, że wszystkie akumulatory spełnią minimalne wymagania produkują swoje akumulatory z odpowiednim zapasem pojemności – minimum o 3-5% - te wyższe wartości mogą być nazywane pojemnościami maksymalnymi lub projektowanymi.

Obecnie jest obowiązek podawania pojemności minimalnej/typowej/znamionowej dla niemal wszystkich akumulatorków – powinna to być jedyna wartość z podaną jednostką mAh/Ah zapisaną bezpośrednio na ogniwie.

pojemność minimalna=pojemność typowa=pojemność znamionowa=pojemność nominalna

Jeżeli oprócz wskazanej wartości pojemności mAh mamy na akumulatorze lub jego opakowaniu inne wartości, to może to być jedynie nazwa serii lub właśnie określenie maksymalnej projektowanej pojemności takiego akumulatorka.

2. Pojemność maksymalna / projektowana akumulatorka lub baterii w mAh

W przypadku liczących się / poważnych producentów jest to nadal wartość realna, możliwa do uzyskania przez użytkownika. Przede wszystkim, tak jak pisaliśmy, niczym szczególnym jest produkowanie akumulatorków z pewnym zapasem technologicznym – dzięki temu duża część akumulatorków nawet w formalnym ustandaryzowanym teście osiągnie wartości wyższe niż minimalne.

Przed wejściem w życie zapisów rozporządzenia UE 1103/2010 na rynku nie było formalnego obowiązku podawania pojemności w ściśle określony sposób. Możliwe było np. rozładowanie akumulatorka niższym prądem, do niższego napięcia, czy w wyższej temperaturze otoczenia – to wszystko wpływało na możliwość uzyskania wyższych wyników pojemności.

Czasami wartość pojemności maksymalnej może być nadużywana i nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością – jeżeli np. na rynku znajdziemy akumulator typu 18650 o pojemności 10000 mAh czy 12000 mAh, gdzie na dzień pisania tego artykułu technologiczna granica wynosi ok. 3500 mAh, to możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z podróbką lub oszustwem.

Ostatecznie interpretując wartości pojemności wyrażonej w miliamperogodzinach mAh pamiętajmy o kilku zasadach:

  • w przypadku baterii jednorazowych jest to wartość bardzo orientacyjna i nie ma wartości porównawczej,
  • w przypadku akumulatorków, jeżeli chcemy zachować wartość porównawczą między różnymi akumulatorami, różnych producentów zwracajmy uwagę na pojemności minimalne/typowe/znamionowe – tylko te można bezpiecznie porównywać,
  • pojemności projektowane, maksymalne to zwykle nadal realne wartości na jakie możemy liczyć podczas użytkowania danego akumulatorka/baterii – zwykle są to wartości nieznacznie wyższe od wartości minimalnych/typowych, i tak np. kupując akumulatorek o pojemności projektowanej 1000 mAh, a minimalnej/typowej 950 mAh możemy zakładać, że zdecydowana większość z akumulatorków osiągnie pojemności z zakresu 950-1000 mAh, z nielicznymi wyjątkami wykraczającymi poza ten zakres,
  • gdy znajdziemy akumulatorki o pozornie bezkonkurencyjnej, bardzo wysokiej pojemności i jednocześnie niskiej cenie sprawdźmy ich dokładne dane techniczne, czy jest tam podana pojemność typowa/minimalna podana zgodzie z przepisami – odpowiednim standardem PN/EN/IEC.

Kopiowanie treści artykułu lub jego części bez zgody przedstawiciela firmy Baltrade sp. z o.o. jest zabronione.

6
0
Dodaj komentarz